Karar Verme

Karar Verme Teknikleri

Karar Verme Teknikleri (ÇKKV) Çok Kriterli Karar Verme teknikleri, 1960‟lı yıllarda karar verme işlemlerine yardımcı olacak bir takım tekniklere ihtiyaç duyulmasıyla birlikte geliştirilmeye başlanmıştır. Bir …
WhatsApp chat